Bendec BVBA
Oude Heerstraat 11
3940 Hechtel-Eksel

Tel : 011 73 33 06
Fax : 011 73 58 89
E-Mail : bendec@skynet.be

Routebeschrijving

 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen
 • Enkele afbeeldingen

Openingsuren
ma di wo do :
7u - 12u en 12u30 - 17u
vrijdag :
7u - 12u en 12u30 - 16u
zaterdag :
7u - 9u

Richtlijnen

Om onze vlotte samenwerking verder te zetten en om uw bestelling op een correcte en snelle manier te verwerken vragen wij u de volgende richtlijnen in acht te nemen:

 • Aangeleverde materialen moeten steeds vergezeld zijn door een schriftelijke opdracht.
  Deze bestelbon moet voorzien zijn van:
  • Aanleveringdatum
  • Ral nummer (1 kleur per bon) en glansgraad.  Opgelet: er zijn kleurafwijkingen tussen de verschillende poederfabrikanten.  Gelieve dus ook het merk op te geven indien de materialen dienen gecombineerd te worden.
  • De uit te voeren behandeling
  • Details van de materialen met hun respectievelijke afmetingen. Gelieve ook steeds de te lakken zijde aan te duiden of te vermelden indien beide zijden gelakt mogen worden. Voor niet gangbare profielen of onderdelen gelieve een doorsnede of tekening bij te voegen.
   Wijzigingen aan lopende bestellingen dienen steeds schriftelijk te gebeuren
  • Telefonische bestellingen, materialen waarvoor geen bestelbon werd uitgeschreven  en/of onvolledige partijen worden niet in productie genomen.
    
 • Bestellingen moeten steeds duidelijk leesbaar zijn, eventuele fouten te wijten aan onduidelijkheden zijn niet ten laste van Bendec bvba.  U mag altijd gebruik maken van de door ons opgestelde bestelformulieren, (zie downloads) steeds ter uwer beschikking.

 • Gelieve voldoende ophangpunten te voorzien.  Dit kan steeds in samenspraak zodanig dat er geen overbodige gaten geboord worden.  Wanneer er geen gaatjes voorzien zijn, wordt er door ons geboord op de voor ons meest logisch plaats.

 • Indien gelakte onderdelen toekomen worden deze steeds overlakt op risico van de klant tenzij deze aangeeft dat de materialen eerst ontlakt dienen te worden.

 • Alle materialen moeten ontvet, braam- en stofvrij zijn.  Ook de naden van gelaste constructies, moeten vet/olie- vrij gemaakt zijn.  Zoniet zal tijdens het moffelen de olie/vet uitkoken met alle gevolgen van dien.

 • Stickers, alcoholstiften, verf- en vet krijt mogen niet gebruikt worden op de te lakken onderdelen.  Identificaties dienen discreet vermeld op niet-zichtbare plaatsen.  Dit om te vermijden dat deze gaan doorschijnen bij lichte kleuren.

 • Het gebruik van kleefband, dichtingskit of mastiek geeft problemen tijdens het productieproces. Als ook gesiliconeerde rubbers.

 • Aangeleverd verzinkt materiaal dient coatingsgeschikt gemaakt te worden alvorens aan te leveren.